Archief van: juni 2022


Cassatievlog: Geen arbeid, wel loon?

Cassatievlog: Geen arbeid, wel loon?

Per 1 januari 2020 zijn de wettelijke bepalingen gewijzigd die regelen of een werknemer recht heeft op loon wanneer hij zijn werk niet heeft verricht. Met deze wijziging heeft de wetgever geen inhoudelijke verandering van de risicoverdeling tussen werkgever en werknemer beoogd. Ook niet van de rechtspraak van de Hoge Raad daarover – de ‘oude’ cassatierechtspraak blijft dus gelden. Een en ander heeft de Hoge Raad beslist in zijn uitspraak van 3 juni 2022.

Berend-Bram Heinen bespreekt deze uitspraak in 3 minuten.

cassatievlog loon

Werkgever, wat vraagt u nu?! Een uitspraak over vaccinaties en sollicitaties

Werkgever, wat vraagt u nu?! Een uitspraak over vaccinaties en sollicitaties

Mondkapjes, coronatesten, quarantaine en vaccinaties… onderwerpen waartoe ook werkgevers zich sinds maart 2020 moeten verhouden. Met name voor werkgevers die opereren in een internationale context – zoals de vliegbranche – spelen deze ‘coronavraagstukken’ een rol op de werkvloer. Ook KLM kwam voor zo’n vraagstuk te staan. Niet-gevaccineerde crewleden zijn niet volledig inzetbaar voor KLM, zij zullen immers niet elk land binnenkomen. Mag KLM daarom aan sollicitanten vragen of zij volledig gevaccineerd zijn en hen bij een negatief antwoord afwijzen? De kantonrechter oordeelt van niet. In dit blog lichten wij deze uitspraak toe. (meer…)