Archief van: december 2016


Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of een werkgever een pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen. Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, is daarvoor beslissend of de voorgestelde aangepaste pensioenregeling als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kan worden gevergd. Maar wanneer is dat het geval?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden zag zich recent voor de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden pensioenregeling bij pensioenverzekeraar Zwitserleven als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomsten moest worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kon worden gevergd. (meer…)

Kan je een ambtenaar ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot?

Kan je een ambtenaar ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot?

Kan je het gedrag van de echtgenoot van een ambtenaar als plichtsverzuim toerekenen aan de ambtenaar?

Op 10 november jl. heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgelaten over de vraag of je een ambtenaar kan ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot. Deze vraag komt niet vaak aan bod, nu plichtsverzuim voor gedragingen van de ambtenaar zelf al een hoge drempel is.

(meer…)