Archief van: maart 2017


Publicatie Wet normalisering in Staatsblad

Publicatie Wet normalisering in Staatsblad

Vandaag is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gepubliceerd in het Staatsblad. Publicatie van een wet is de laatste stap in het wetgevingsproces voordat een wet in werking kan treden.

In artikel XI is bepaald dat de Wet normalisering in werking treedt op een tijdstip dat bij koninklijk besluit nader wordt bepaald. Zoals wij eerder berichtten op dit blog is het implementatietraject erop gericht dat de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt.

Bron: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Stb. 2017/123

Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen

Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen

Het is lange tijd onzeker geweest of een relatiebeding op één lijn is te stellen met een concurrentiebeding. Of is het relatiebeding slechts een “light-versie” van het concurrentiebeding waarvoor andere voorwaarden gelden? De Hoge Raad grijpt in het arrest van 3 maart 2017 de kans om zich uit te spreken over het schriftelijkheidsvereiste bij relatiebedingen. (meer…)

Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Op 14 maart 2017 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) uitspraak in twee zaken die betrekking hebben op de mogelijkheid voor een werkgever om werkneemsters te verbieden een hoofddoek op het werk te dragen. Het College voor de Rechten van de Mens gaf naar aanleiding van deze arresten een persbericht uit met de kop: “Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren”. En het Ministerie van Buitenlandse Zaken berichtte: “EU-Hof stelt voorwaarden aan verbod hoofddoek op het werk”. In andere media verschenen echter berichten die nu juist benadrukten dat de hoofddoek wel door de werkgever kan worden verboden. Hebben deze arresten de mogelijkheid om de hoofddoek te verbieden voor werkgevers gewijzigd? En mogen zij dit nu wel of niet verbieden? (meer…)

Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Op 8 februari 2017 heeft de kantonrechter Amsterdam zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een ontslagvoorziening in een Sociaal Plan, waarin aan de jongere werknemers een ontslagvergoeding op basis van de – riante – oude kantonrechtersformule werd toegekend, terwijl werknemers van 62 jaar en ouder genoegen moesten nemen met – het veel minder gunstige – vroegpensioen. De kantonrechter maakte korte metten met deze aftoppingsregeling: de regeling leverde verboden onderscheid op grond van leeftijd op.

Wanneer is nu eigenlijk sprake van een dergelijk verboden onderscheid? Zou een (beperkte) verlaging van de ontslagvergoeding voor de oudere werknemers wel mogelijk zijn geweest?

(meer…)