HvJ EU is duidelijk: hoofddoekverbod voor werknemers met klantcontact is mogelijk

en

hoofddoekverbodIn het tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR) is deze maand een artikel verschenen van Ruben van Arkel en Erika Wies  over de betekenis van de uitspraken van het Hof van Justitie van 14 maart 2017. In deze uitspraken geeft het Hof een oordeel over het ontslag van twee vrouwen vanwege het op het werk dragen van een islamitische hoofddoek. In augustus 2016 en maart 2017 is al eerder aandacht besteed aan deze zaken; zie het blogbericht Hoofddoek op het werk toegestaan en Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Lees meer…

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking

wijziging rechtspositie ambtenarenIn het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) verscheen deze maand een artikel van Monique de Witte-van den Haak: “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking”. Monique geeft in het artikel een overzicht van de wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren die optreden na inwerkingtreding van de Wnra. Voor aanstelling en ontslag van ambtenaren treedt het BW in werking. Arbeidsvoorwaarden worden geregeld in een cao. De ambtelijke status met zijn bijzonderheden blijft echter bestaan. Er komt een nieuwe Ambtenarenwet met regels gericht op integriteit en transparantie. Die wet geeft inhoud aan goed ambtenaarschap en goed ambtelijk werkgeverschap.

Klik hier om het artikel te lezen.

 

Staken zonder verlaging van de WW-uitkering

staken zonder verlaging ww-uitkeringAls werknemers (rechtmatig) staken mag dit geen lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) opleveren. Het meetellen van de stakingsdagen als dagloondagen zonder daar (vervangend) loon tegenover te stellen bij de berekening van het dagloon in de zin van de WW, levert een indirecte beperking op van het stakingsrecht, aldus de Centrale Raad van Beroep.

Lees meer…

Bezwaar maken tegen een functioneringsgesprek: kan dat?

functioneringsgesprekEen ambtenaar kan laagdrempelig tegen zijn ambtelijk werkgever procederen over een beslissing van zijn werkgever die hem raakt in zijn rechtspositie. Hij kan bezwaar maken tegen een handeling die kwalificeert als een besluit (artikel 1:3 Awb) of een daarmee gelijkgestelde handeling (artikel 8:2 lid 1, aanhef en onder a Awb). Niet elke handeling van de werkgever voldoet echter aan de besluit-criteria die in de wet worden gesteld. Kan een ambtenaar bijvoorbeeld bezwaar maken tegen beslissingen van een werkgever die verband houden met een functioneringsgesprek, zoals het opleggen van een verbetertraject? Staat bezwaar voor hem open tegen een ‘laatste waarschuwing’ die in zijn personeelsdossier wordt bewaard?

Lees meer…

Pagina 1 van 1712345...10...Minst recente »

Abonneren Nieuwsbrief

Archief

Categorieën