Is een werknemer verplicht de schade die hij toebrengt aan zijn werkgever te vergoeden?

Is een werknemer verplicht de schade die hij toebrengt aan zijn werkgever te vergoeden?

Het kan voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan zijn werkgever of een derde, bijvoorbeeld doordat hij zaken van de werkgever of een derde beschadigt of doordat hij (anderszins) een fout maakt waarvan de werkgever nadeel ondervindt. Wie dient deze schade dan te dragen? De werkgever of de werknemer? Lees meer…

De vaststellingsovereenkomst (deel 4): uitleg en de mogelijkheid van ontbinding of vernietiging

De vaststellingsovereenkomst (deel 4): uitleg en de mogelijkheid van ontbinding of vernietiging

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In de praktijk komt een minnelijke regeling, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, verreweg het meest voor. De tussen partijen gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar hoe en wanneer komt een vaststellingsovereenkomst tot stand? Welke afspraken worden hierin opgenomen? En kunnen partijen nog onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit komen?

In de blogreeks De vaststellingsovereenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). In dit afsluitende vierde deel gaan we in op de uitleg van de vaststellingsovereenkomst en bespreken we of partijen onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit kunnen. Lees meer…

De vaststellingsovereenkomst (deel 3): de belangrijkste onderwerpen op een rij (II)

De vaststellingsovereenkomst (deel 3): de belangrijkste onderwerpen op een rij (II)

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In de praktijk komt een minnelijke regeling, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, verreweg het meest voor. De tussen partijen gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar hoe en wanneer komt een vaststellingsovereenkomst tot stand? Welke afspraken worden hierin opgenomen? En kunnen partijen nog onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit komen?

In de blogreeks De vaststellingsovereenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). In het derde deel gaan we nogmaals in op de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Welke onderdelen mogen daarin niet ontbreken? Lees meer…

De vaststellingsovereenkomst (deel 2): de belangrijkste onderwerpen op een rij (I)

De vaststellingsovereenkomst (deel 2): de belangrijkste onderwerpen op een rij (I)

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In de praktijk komt een minnelijke regeling, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, verreweg het meest voor. De tussen partijen gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar hoe en wanneer komt een vaststellingsovereenkomst tot stand? Welke afspraken worden hierin opgenomen? En kunnen partijen nog onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit komen?

In de blogreeks De vaststellingsovereenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). In dit tweede deel en het derde deel gaan we in op de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Welke onderdelen mogen daarin niet ontbreken? Lees meer…

De vaststellingsovereenkomst (deel 1): totstandkoming

De vaststellingsovereenkomst (deel 1): totstandkoming

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In de praktijk komt een minnelijke regeling waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, verreweg het meeste voor. De tussen partijen gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar hoe en wanneer komt een vaststellingsovereenkomst tot stand? Welke afspraken worden hierin opgenomen? En kunnen partijen nog onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit komen?

In de blogreeks De vaststellingsovereenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). In het eerste deel van deze reeks staat de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst centraal. Lees meer…