Archief van: maart 2022


De vaststellingsovereenkomst (deel 4): uitleg en de mogelijkheid van ontbinding of vernietiging

De vaststellingsovereenkomst (deel 4): uitleg en de mogelijkheid van ontbinding of vernietiging

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In de praktijk komt een minnelijke regeling, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, verreweg het meest voor. De tussen partijen gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar hoe en wanneer komt een vaststellingsovereenkomst tot stand? Welke afspraken worden hierin opgenomen? En kunnen partijen nog onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit komen?

In de blogreeks De vaststellingsovereenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). In dit afsluitende vierde deel gaan we in op de uitleg van de vaststellingsovereenkomst en bespreken we of partijen onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit kunnen. (meer…)