Archief van: februari 2022


De vaststellingsovereenkomst (deel 3): de belangrijkste onderwerpen op een rij (II)

De vaststellingsovereenkomst (deel 3): de belangrijkste onderwerpen op een rij (II)

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In de praktijk komt een minnelijke regeling, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, verreweg het meest voor. De tussen partijen gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Maar hoe en wanneer komt een vaststellingsovereenkomst tot stand? Welke afspraken worden hierin opgenomen? En kunnen partijen nog onder een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst uit komen?

In de blogreeks De vaststellingsovereenkomst bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). In het derde deel gaan we nogmaals in op de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Welke onderdelen mogen daarin niet ontbreken? (meer…)