Archief van: mei 2022


Is een werknemer verplicht de schade die hij toebrengt aan zijn werkgever te vergoeden?

Is een werknemer verplicht de schade die hij toebrengt aan zijn werkgever te vergoeden?

Het kan voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan zijn werkgever of een derde, bijvoorbeeld doordat hij zaken van de werkgever of een derde beschadigt of doordat hij (anderszins) een fout maakt waarvan de werkgever nadeel ondervindt. Wie dient deze schade dan te dragen? De werkgever of de werknemer? (meer…)