Archief van: december 2016


Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of een werkgever een pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen. Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, is daarvoor beslissend of de voorgestelde aangepaste pensioenregeling als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kan worden gevergd. Maar wanneer is dat het geval?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden zag zich recent voor de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden pensioenregeling bij pensioenverzekeraar Zwitserleven als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomsten moest worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kon worden gevergd. (meer…)

Kan je een ambtenaar ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot?

Kan je een ambtenaar ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot?

Kan je het gedrag van de echtgenoot van een ambtenaar als plichtsverzuim toerekenen aan de ambtenaar?

Op 10 november jl. heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgelaten over de vraag of je een ambtenaar kan ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot. Deze vraag komt niet vaak aan bod, nu plichtsverzuim voor gedragingen van de ambtenaar zelf al een hoge drempel is.

(meer…)

Overheidswerkgever: hoe kunt u anticiperen op de Wnra?

Overheidswerkgever: hoe kunt u anticiperen op de Wnra?

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) aangenomen. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor zowel de ambtenaar als de overheidswerkgever.

Maar wie is straks een overheidswerkgever? En geldt de Wrna voor alle ambtenaren? Hoe komt de rechtspositie er na de normalisering precies uit te zien? En de belangrijkste vraag: wat moet u als overheidswerkgever doen om de transitie soepel te laten verlopen en discussie over individuele rechten en plichten te voorkomen?

In de Whitepaper Normalisering rechtspositie ambtenaren leest u welke veranderingen de Wrna voor u als overheidswerkgever met zich meebrengt en hoe u op deze veranderingen kunt anticiperen.

Download hier de Whitepaper Normalisering.

Payrolling: terug van (nooit) weggeweest?

Payrolling: terug van (nooit) weggeweest?

Op 4 november 2016 was het zover: de Hoge Raad liet zich uit over een vraag die de uitzendwereld en arbeidsrechtelijk Nederland al jaren verdeeld houdt: is de allocatieve functie een constitutief vereiste voor het bestaan van een uitzendovereenkomst? Het antwoord van de Hoge Raad was kort maar krachtig: nee!

Welke consequenties heeft deze uitspraak voor ‘payroll-overeenkomsten’? (meer…)