Blogarbeidsrecht.nl is hét weblog op het gebied van arbeidsverhoudingen. Op deze blog worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie en het nieuws met betrekking tot het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het pensioenrecht op de voet gevolgd.

Blogarbeidsrecht.nl is een initiatief van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Wilt u de inhoud van Blogarbeidsrecht.nl overnemen op uw eigen website, neemt u dan contact met ons op via redactie@blogarbeidsrecht.nl. Auteursrecht voorbehouden.

you're currently offline

Share This