Een van de grootste verschillen tussen het arbeids- en het ambtenarenrecht is dat een ontslag van een ambtenaar achteraf wordt getoetst en het ontslag van een werknemer vooraf. Het ambtenarenontslagrecht is repressief en het civiele ontslagrecht preventief van aard. Na de normalisering kan ontslag van een genormaliseerde ambtenaar daarom alleen maar volgen als dat ontslag vooraf is getoetst door de kantonrechter. Ook dit verschil tussen arbeids- en ambtenarenrecht is uiteraard in een tekening weer te geven!

Nu: ontslag van een ambtenaar

repressief ontslagstelsel

 

Straks: ontslag van een genormaliseerde ambtenaar

preventief ontslagstelsel

 

Zie ook: De normalisering in drie tekeningen door Marije Schneider.

Share This