Werkgroep Borstlap en het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

Werkgroep Borstlap en het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

Het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren heeft een brede impact. Het heeft niet alleen effect op de rechtspositie van de ambtenaar, maar bijvoorbeeld ook op het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid. Het kabinet besefte dit tijdig en heeft hierover advies gevraagd aan de werkgroep Borstlap. De werkgroep Borstlap is een interdepartementale werkgroep onder onafhankelijk voorzitterschap van Hans Borstlap (lid Raad van State). De commissie doet een aantal voorstellen om te komen tot een genormaliseerd sturingsmodel. (meer…)

Ontslag ambtenaar versus ontslag werknemer: de rest-ontslaggrond

Ontslag ambtenaar versus ontslag werknemer: de rest-ontslaggrond

In het BW zijn acht limitatieve ontslaggronden opgenomen. Dit gesloten systeem van ontslaggronden kennen we sinds jaar en dag al in het ambtenarenrecht en vertoont veel overeenkomsten met de ontslaggronden in het BW. Zo kennen de meeste rechtspositieregelingen een zogenaamde ‘rest-ontslaggrond’ en dat geldt ook voor het BW. Maar zijn deze ‘restgronden’ hetzelfde of kan een ‘restgrond-ontslag’ straks na de normalisering niet meer? (meer…)

Normalisering: wordt elke ambtenaar normaal?

Normalisering: wordt elke ambtenaar normaal?

In het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijkgetrokken met die van ‘normale’ werknemers. De normalisering gaat echter niet voor alle ambtenaren gelden. Welke groepen ambtenaren zijn uitgezonderd van de normalisering? (meer…)

Wetsvoorstel normalisering: “Zie het als een verbouwing”

Wetsvoorstel normalisering: “Zie het als een verbouwing”

Hoe kunnen overheidsorganisaties zich het beste voorbereiden op inwerkingtreding van het wetsvoorstel Normalisering?

Monique de Witte en Marije Schneider schreven daarover een artikel. “Zie het als de verbouwing van je keuken: je moet eerst beginnen met het vervangen van de oude leidingen en de elektra, voordat je de nieuwe keuken installeert”.

(meer…)

you're currently offline