Privacy vs. verdedigingsbeginsel

Privacy vs. verdedigingsbeginsel

Een ambtenaar en vier collega’s solliciteren intern naar dezelfde functie. Van het selectieproces is een selectieverslag gemaakt. In dat verslag zijn de scores van iedere kandidaat op de verschillende selectiecriteria opgenomen. De ambtenaar in kwestie wordt afgewezen voor de functie en gaat in beroep. Hij is ervan overtuigd dat hij hogere scores heeft gehaald dan – met name – één van zijn collega’s. Zijn werkgever wil het selectieverslag met de individuele scores echter niet verstrekken, omdat er personeelsvertrouwelijke informatie in staat. Hij dient alleen een geanonimiseerd selectieverslag als processtuk in. De ambtenaar vindt dat niet voldoende. De Centrale Raad oordeelt op 21 januari 2016. Wie krijgt er gelijk? (meer…)

Direct leeftijdsonderscheid noodzakelijk?

Direct leeftijdsonderscheid noodzakelijk?

De CRvB oordeelde op 14 januari 2016 over de vraag of sprake was van discriminatie van een ambtenaar op grond van zijn leeftijd. Eerder oordeelde het College voor de Rechten van de Mens in dezelfde zaak dat sprake was van verboden leeftijdsonderscheid. (meer…)

you're currently offline