Ontslag ambtenaar versus ontslag werknemer: de rest-ontslaggrond

Ontslag ambtenaar versus ontslag werknemer: de rest-ontslaggrond

In het BW zijn acht limitatieve ontslaggronden opgenomen. Dit gesloten systeem van ontslaggronden kennen we sinds jaar en dag al in het ambtenarenrecht en vertoont veel overeenkomsten met de ontslaggronden in het BW. Zo kennen de meeste rechtspositieregelingen een zogenaamde ‘rest-ontslaggrond’ en dat geldt ook voor het BW. Maar zijn deze ‘restgronden’ hetzelfde of kan een ‘restgrond-ontslag’ straks na de normalisering niet meer? (meer…)

Normalisering: wordt elke ambtenaar normaal?

Normalisering: wordt elke ambtenaar normaal?

In het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijkgetrokken met die van ‘normale’ werknemers. De normalisering gaat echter niet voor alle ambtenaren gelden. Welke groepen ambtenaren zijn uitgezonderd van de normalisering? (meer…)

you're currently offline