Uw organisatie Normalisering-proof? Check onze checklist Normalisering!

Uw organisatie Normalisering-proof? Check onze checklist Normalisering!

In het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. Na een korte pauze wordt de behandeling van het wetsvoorstel in september voortgezet.

Wilt u nagaan of uw organisatie goed is voorbereid op deze transitie? Gebruik onze Checklist Normalisering! (meer…)

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte: sigaar uit eigen doos?

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte: sigaar uit eigen doos?

De Wwz. Geprezen vanwege de snelheid waarmee deze is aangenomen, maar omstreden vanwege de consequenties die deze wet met zich brengt.

Eén van de grootste veranderingen is de afschaffing van de kantonrechtersformule en de invoering van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Aan elke meerderjarige werknemer met een dienstverband van twee jaar of langer moest voortaan de transitievergoeding worden uitbetaald. De vraag rees al snel of dit ook moest gelden voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn. Wat hebben zij immers aan een vergoeding ten behoeve van transitie naar ander werk? (meer…)

you're currently offline