Alle berichten van: Sanne Timmermans


Stalen stakingsverbod in cao?

Stalen stakingsverbod in cao?

Recent oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland over de vraag of het verboden was om te staken in verband met een in de cao overeengekomen stakingsverbod. Dit verbod is echter niet absoluut en komt te vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Kan FNV zich in dit geval onttrekken aan het stakingsverbod? (meer…)

Staken zonder verlaging van de WW-uitkering

Staken zonder verlaging van de WW-uitkering

Als werknemers (rechtmatig) staken mag dit geen lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) opleveren. Het meetellen van de stakingsdagen als dagloondagen zonder daar (vervangend) loon tegenover te stellen bij de berekening van het dagloon in de zin van de WW, levert een indirecte beperking op van het stakingsrecht, aldus de Centrale Raad van Beroep.

(meer…)

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst ook mogelijk onder de Wwz

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst ook mogelijk onder de Wwz

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) was niet langer duidelijk of een voorwaardelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst nog tot de mogelijkheden behoorde. Bij de invoering van deze wet heeft de wetgever zich hier niet over uitgesproken. De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 in een prejudiciële procedure, waarin de kantonrechter Enschede hem om uitleg over deze kwestie heeft gevraagd, opheldering gegeven.

(meer…)