Alle berichten van: Ruben van Arkel


HvJ EU is duidelijk: hoofddoekverbod voor werknemers met klantcontact is mogelijk

HvJ EU is duidelijk: hoofddoekverbod voor werknemers met klantcontact is mogelijk

In het tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR) is deze maand een artikel verschenen van Ruben van Arkel en Erika Wies over de betekenis van de uitspraken van het Hof van Justitie van 14 maart 2017. In deze uitspraken geeft het Hof een oordeel over het ontslag van twee vrouwen vanwege het op het werk dragen van een islamitische hoofddoek. In augustus 2016 en maart 2017 is al eerder aandacht besteed aan deze zaken; zie het blogbericht Hoofddoek op het werk toegestaan en Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

(meer…)

Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Op 8 februari 2017 heeft de kantonrechter Amsterdam zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een ontslagvoorziening in een Sociaal Plan, waarin aan de jongere werknemers een ontslagvergoeding op basis van de – riante – oude kantonrechtersformule werd toegekend, terwijl werknemers van 62 jaar en ouder genoegen moesten nemen met – het veel minder gunstige – vroegpensioen. De kantonrechter maakte korte metten met deze aftoppingsregeling: de regeling leverde verboden onderscheid op grond van leeftijd op.

Wanneer is nu eigenlijk sprake van een dergelijk verboden onderscheid? Zou een (beperkte) verlaging van de ontslagvergoeding voor de oudere werknemers wel mogelijk zijn geweest?

(meer…)

Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of een werkgever een pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen. Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, is daarvoor beslissend of de voorgestelde aangepaste pensioenregeling als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kan worden gevergd. Maar wanneer is dat het geval?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden zag zich recent voor de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden pensioenregeling bij pensioenverzekeraar Zwitserleven als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomsten moest worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kon worden gevergd. (meer…)

Op Schiphol mag (nu even) niet worden gestaakt

Op Schiphol mag (nu even) niet worden gestaakt

Op 11 en 12 augustus oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in twee zaken dat het verboden was om (op bepaalde tijdstippen) op Schiphol te staken. In beide uitspraken speelde de recente terreurdreiging op het vliegveld een rol. Verschillende hoogleraren stelden zich vervolgens in het FD op het standpunt dat met de uitspraken op onjuiste wijze inbreuk wordt gemaakt op het stakingsrecht. Hebben zij een punt? (meer…)

Wijziging toeslagregeling pensioen: zonder instemming!?

Wijziging toeslagregeling pensioen: zonder instemming!?

Na een fusie tussen pensioenfondsen OLMA en VvAA wordt, met toestemming van DNB, de voorwaardelijke toeslag gewijzigd in een onvoorwaardelijke toeslag. Dit is ten nadele van de gepensioneerde. Een gepensioneerde stapt naar de rechtbank en stelt dat de wijziging niet rechtsgeldig is. Volgens hem had de wijzing niet zonder zijn instemming mogen plaatsvinden. Is toestemming van de DNB voldoende grond voor een rechtsgeldige wijziging en is hiermee de juiste weg bewandeld? (meer…)