Transitievergoeding ook mogelijk bij ontslag op staande voet

Transitievergoeding ook mogelijk bij ontslag op staande voet

Kan een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen aanspraak maken op een transitievergoeding? Een principiële vraag, die na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid nog niet aan de orde was gekomen. Inmiddels wel: op 30 maart jl. heeft de Hoge Raad deze vraag bevestigend beantwoord. (meer…)

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval en wederzijdse draagplicht verzekeraars

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval en wederzijdse draagplicht verzekeraars

Een werknemer van een onderneming wordt door een ander bedrijf ingeleend voor het repareren van een pomp. Hem overkomt een bedrijfsongeval en hij raakt gedeeltelijk blind. Welke partij is aansprakelijk voor deze schade en op welke grond? En hoe zit het met de wederzijdse draagplicht van de aansprakelijkheidsverzekeraars van de werkgever en de inlener? Het Hof Den Bosch oordeelde op 13 maart 2018 over deze kwestie. (meer…)