Hoge Raad nuanceert uitlegregels voor sociaal plan

Hoge Raad nuanceert uitlegregels voor sociaal plan

Eind november 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin hij de regels voor de uitleg van een sociaal plan heeft genuanceerd.

Ook bedoelingen van de opstellers van een sociaal plan die voor derden niet kenbaar zijn, kunnen onder omstandigheden van belang zijn bij de uitleg van bepalingen van een sociaal plan. (meer…)

Het verbetertraject: hoe lang moet het duren?

Het verbetertraject: hoe lang moet het duren?

Van een werkgever mag worden verwacht dat hij een disfunctionerende werknemer de kans geeft zich te verbeteren. Er zijn geen regels die bepalen hoe lang een verbetertraject moet duren. In de meeste gevallen wordt een koppeling gemaakt met de lengte van het dienstverband; hoe langer het dienstverband, hoe langer het verbetertraject.

Brengt een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden daar verandering in? (meer…)

you're currently offline