De herplaatsingsverplichting binnen internationale concerns

De herplaatsingsverplichting binnen internationale concerns

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet – naast een redelijke ontslaggrond – ook aan kunnen tonen dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn en al dan niet met behulp van scholing niet mogelijk is.

Voor grote (internationale) werkgevers vormt deze herplaatsingsverplichting vaak een probleem. De kantonrechter in Bergen op Zoom oordeelde in een recente uitspraak dat er geen mogelijkheid was om een disfunctionerende werknemer te herplaatsen, ook al was de werkgever onderdeel van een internationaal concern. Het interessante aan de uitspraak is dat de kantonrechter uitdrukkelijk overweegt dat de werkgever niet kan afdwingen dat buitenlandse vennootschappen binnen het concern de werknemer met voorrang herplaatsen. (meer…)

Geen verbeterplan, toch ontbinding wegens disfunctioneren

Geen verbeterplan, toch ontbinding wegens disfunctioneren

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wegens disfunctioneren wil laten ontbinden door de kantonrechter, moet aan strenge eisen voldoen. Zo moet de werkgever de werknemer onder meer hebben aangesproken op zijn disfunctioneren en moet de werknemer ook de kans hebben gehad zijn functioneren te verbeteren. Daarvoor moet een verbeterplan worden opgesteld. Maar wat moet de werkgever doen als de werknemer niet wil meewerken aan een verbeterplan? Over deze situatie heeft het Hof Den Bosch recent een beschikking gewezen. (meer…)

Berekening billijke vergoeding | handvatten Hoge Raad in de praktijk

Berekening billijke vergoeding | handvatten Hoge Raad in de praktijk

Op 30 juni 2017 gaf de Hoge Raad in het “Hairstyle-arrest” handvatten waarmee de rechter bij het begroten van een toe te kennen billijke vergoeding rekening kan houden. We zijn nu bijna anderhalve maand verder, en de eerste uitspraken na het Hairstyle-arrest zijn inmiddels gepubliceerd. Tijd voor een (eerste) inventarisatie van hoe er in de praktijk invulling wordt gegeven aan de handvatten van de Hoge Raad.
(meer…)

Hof van Justitie: werknemers beschermd bij pre-pack

Hof van Justitie: werknemers beschermd bij pre-pack

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie in een belangwekkend arrest antwoord gegeven op de prejudiciële vraag van de kantonrechter in Almere of de regels voor een overgang van onderneming ook gelden in een zogenaamde “pre-pack” situatie. Dat is het geval, aldus het Hof.

(meer…)

Ondanks incorporatiebeding is CAO niet van toepassing

Ondanks incorporatiebeding is CAO niet van toepassing

Transavia kon met de vakbond FNV geen overeenstemming bereiken over een nieuwe cao voor haar grondpersoneel, en besloot daarom een nieuwe cao te sluiten zonder de FNV. De kantonrechter in Haarlem oordeelde op 5 april 2017 dat deze nieuwe cao echter niet van toepassing is op FNV-leden, ook niet – en dat is opvallend – op FNV-leden die een dynamisch incorporatiebeding in hun arbeidsovereenkomst hebben. Daarmee beperkt de kantonrechter de binding van werknemers aan cao’s die zijn gesloten zonder (representatieve) vakbonden waarmee de werkgever eerder wel een cao heeft gesloten. Deze uitspraak kan daardoor grote gevolgen voor werkgevers hebben. (meer…)

Pagina 1 van 212