Alle berichten van: Claire Huijts


Geen openheid van zaken tijdens sollicitatie: ontslag gerechtvaardigd?

Geen openheid van zaken tijdens sollicitatie: ontslag gerechtvaardigd?

Van een jonge leraar geschiedenis zijn foto’s en uitlatingen met een rechtsextremistisch tintje te vinden op het internet. Tijdens zijn sollicitatiegesprek heeft de leraar hier geen volledige openheid van zaken over gegeven. Deze casus heeft geleid tot een uitbreiding van de h-grond én een waarschuwing voor de internetgebruiker. Hoe dat precies is gebeurd komt in dit blog aan bod.

(meer…)

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Veel werknemers verkrijgen naast hun gebruikelijke uurloon een toeslag. De meest gebruikelijke toeslag is de onregelmatigheidstoeslag. Deze kan worden uitgekeerd aan werknemers die op onregelmatige tijden werkzaam zijn. Voor 2011 was het zo dat een werknemer alleen recht had op onregelmatigheidstoeslag over de uren die hij ook daadwerkelijk gewerkt had. De werknemer die op vakantie was (en dus geen onregelmatige uren werkte), had dan ook geen recht op een onregelmatigheidstoeslag. Al in 2011 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit niet in alle gevallen opgaat. Soms moet de werkgever een werknemer ook tijdens vakantie een onregelmatigheidstoeslag betalen. De vraag is wanneer dat zo is en hoe de Nederlandse rechter hier sinds 2011 mee omgaat. (meer…)

Kan je een ambtenaar ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot?

Kan je een ambtenaar ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot?

Kan je het gedrag van de echtgenoot van een ambtenaar als plichtsverzuim toerekenen aan de ambtenaar?

Op 10 november jl. heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgelaten over de vraag of je een ambtenaar kan ontslaan vanwege het gedrag van zijn/haar echtgenoot. Deze vraag komt niet vaak aan bod, nu plichtsverzuim voor gedragingen van de ambtenaar zelf al een hoge drempel is.

(meer…)

Herstructurering van de bestuursrechtspraak: to be or not to be?

Herstructurering van de bestuursrechtspraak: to be or not to be?

Op 6 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak besproken. In deze wet is sprake van een herstructurering van de hoogste bestuursrechtelijke colleges.  Volgens initiatiefnemers ministers Van der Steur (V&J) en Plasterk (BZK) is voor het vertrouwen in de rechtspraak van belang dat deze doorzichtig en eenvoudig is georganiseerd – wat op dit moment niet het geval is voor de bestuursrechtspraak.

Maar wat zijn nou eigenlijk de gevolgen van dit wetsvoorstel? (meer…)