Alle berichten van: Claire Huijts


Wanneer is een dienstongeval een beroepsincident?

Wanneer is een dienstongeval een beroepsincident?

De Centrale Raad van Beroep heeft op 4 januari 2018 uitspraak gedaan in een kwestie waarin een overheidswerkgever weigerde een ongeval van een medewerker aan te merken als dienstongeval of beroepsincident. De kwalificatie van een ongeval als beroepsincident of dienstongeval is van belang voor de schadevergoedingsplicht van de werkgever. Wanneer is er sprake van een dienstongeval en wanneer van een beroepsincident? (meer…)

Het regeerakkoord en het ontslagrecht

Het regeerakkoord en het ontslagrecht

De per juli 2015 in werking getreden Wwz heeft grote veranderingen teweeggebracht in het ontslagrecht. De Wwz moest het moeilijker maken om werknemers te ontslaan. Nu, iets meer dan twee jaar later is de aankomende regering voornemens een deel van de Wwz toch weer te wijzigen. In het regeerakkoord zijn ten aanzien van twee onderwerpen binnen het ontslagrecht significante wijzigingen opgenomen, namelijk: de ontslaggronden en de transitievergoeding. In dit blog zal ik kort stilstaan bij deze wijzigingen. (meer…)

Mag een werkgever de social media accounts van een sollicitant bekijken?

Mag een werkgever de social media accounts van een sollicitant bekijken?

Je hoort het steeds vaker: mensen die problemen ondervinden op hun (potentiële) werk vanwege uitingen op social media.

In mijn vorige blog schreef ik over de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 24 maart 2017, waarin het niet vermelden van social media-uitingen tijdens een sollicitatiegesprek centraal stond. Het hof waarschuwde in dit arrest voor de juridische gevolgen van het gebruik van social media. In dit blog kijk ik naar de achterliggende problematiek: mag een potentiële werkgever eigenlijk de social media accounts van een sollicitant bekijken?

(meer…)

Geen openheid van zaken tijdens sollicitatie: ontslag gerechtvaardigd?

Geen openheid van zaken tijdens sollicitatie: ontslag gerechtvaardigd?

Van een jonge leraar geschiedenis zijn foto’s en uitlatingen met een rechtsextremistisch tintje te vinden op het internet. Tijdens zijn sollicitatiegesprek heeft de leraar hier geen volledige openheid van zaken over gegeven. Deze casus heeft geleid tot een uitbreiding van de h-grond én een waarschuwing voor de internetgebruiker. Hoe dat precies is gebeurd komt in dit blog aan bod.

(meer…)

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Veel werknemers verkrijgen naast hun gebruikelijke uurloon een toeslag. De meest gebruikelijke toeslag is de onregelmatigheidstoeslag. Deze kan worden uitgekeerd aan werknemers die op onregelmatige tijden werkzaam zijn. Voor 2011 was het zo dat een werknemer alleen recht had op onregelmatigheidstoeslag over de uren die hij ook daadwerkelijk gewerkt had. De werknemer die op vakantie was (en dus geen onregelmatige uren werkte), had dan ook geen recht op een onregelmatigheidstoeslag. Al in 2011 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit niet in alle gevallen opgaat. Soms moet de werkgever een werknemer ook tijdens vakantie een onregelmatigheidstoeslag betalen. De vraag is wanneer dat zo is en hoe de Nederlandse rechter hier sinds 2011 mee omgaat. (meer…)