Alle berichten van: Annette de Jong


Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen

Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen

Het is lange tijd onzeker geweest of een relatiebeding op één lijn is te stellen met een concurrentiebeding. Of is het relatiebeding slechts een “light-versie” van het concurrentiebeding waarvoor andere voorwaarden gelden? De Hoge Raad grijpt in het arrest van 3 maart 2017 de kans om zich uit te spreken over het schriftelijkheidsvereiste bij relatiebedingen. (meer…)

De Wwz in beeld

De Wwz in beeld

Afgelopen week is het Magna Charta Magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk live gegaan. Aan dit magazine hebben Femke van Herk en Annette de Jong een bijdrage geleverd. In twee interviews praten zij u bij over de Wwz: wat houdt de gemoederen bezig, wat is het verschil tussen het muizengaatje en het luizengaatje en waarom zijn de prejudiciële vragen rondom het ontslag op staande voet voor de praktijk zo belangrijk? (meer…)

Concurrentiebeding vervallen, of toch niet?

Concurrentiebeding vervallen, of toch niet?

De spelregels die voor een concurrentiebeding gelden rondom een overgang van onderneming zijn vrij duidelijk omkaderd. Eén van de spelregels is dat bij een overgang anders dan bedoeld in artikel 7:662 BW e.v., een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden aangegaan.

Dat de uitzondering de regel bevestigt, bewijst het Hof Den Bosch in een uitspraak van 4 oktober 2016. (meer…)

De Wwz een jaar later; hoe nu verder?

De Wwz een jaar later; hoe nu verder?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht flink in beweging. De krantenartikelen, nieuwsberichten, blogs, positioning papers, ronde tafelgesprekken en eerste reparaties op de Wwz hebben elkaar in hoog tempo afgewisseld. Hoewel minister Asscher meent dat het te vroeg is om een oordeel te vellen omdat de Wwz eerst een reële kans moet krijgen, is wel duidelijk dat de Wwz niet vrij is van kritiek. Maar, hoe pakt de Wwz tot nu toe uit in de praktijk? En, hoe moet het nu verder? Op verzoek van de Academie voor de Rechtspraktijk delen Pels Rijcken, Stedin en O’Neill hun praktijkervaringen. Is het echt kommer en kwel? (meer…)