Alle berichten van: Annette de Jong


De eerste contouren van de ‘nieuwe’ Wet dba?

De eerste contouren van de ‘nieuwe’ Wet dba?

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba), die erop gericht is om schijnzelfstandigheid te voorkomen, kent geen vliegende start. De handhaving van de Wet dba is opnieuw opgeschort; in ieder geval tot 1 juli 2018. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een alternatief. Naar aanleiding van het op 22 mei 2017 gepubliceerde ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie, heeft de Minister van SZW op 27 juni 2017 de door de vaste commissie van Financiën gestelde vragen beantwoord en is de wet op 29 juni 2017 opnieuw besproken in de Tweede Kamer. Waar staat de ZZP’er op dit moment en is sinds ons blog begin dit jaar al (meer) duidelijk waar we naar toe gaan? (meer…)

Hoogte van de billijke vergoeding; eindelijk richtlijnen?

Hoogte van de billijke vergoeding; eindelijk richtlijnen?

Al sinds de invoering van de Wwz houdt de billijke vergoeding de gemoederen bezig. De afgelopen twee jaar is nader uitgekristalliseerd welke situaties aanleiding geven voor toekenning van een billijke vergoeding en is ook de aanvankelijke onduidelijkheid tussen de billijke vergoedingen die op diverse plaatsen in de wet zijn verankerd opgehelderd. In alle situaties blijft echter de hamvraag: hoe hoog dient de billijke vergoeding te zijn? De jurisprudentie schiet nog alle kanten op. Zowel wat betreft de hoogte van de vergoedingen als wat betreft de motivering. Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad zich nader over de billijke vergoeding uitgelaten. Krijgt de praktijk eindelijk handvatten voor de vaststelling van de billijke vergoeding?

(meer…)

Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen

Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen

Het is lange tijd onzeker geweest of een relatiebeding op één lijn is te stellen met een concurrentiebeding. Of is het relatiebeding slechts een “light-versie” van het concurrentiebeding waarvoor andere voorwaarden gelden? De Hoge Raad grijpt in het arrest van 3 maart 2017 de kans om zich uit te spreken over het schriftelijkheidsvereiste bij relatiebedingen. (meer…)