Over deze blog

Blogarbeidsrecht.nl is hét weblog op het gebied van arbeidsverhoudingen. Op dit blog worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie en het nieuws met betrekking tot het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het pensioenrecht op de voet gevolgd.

Onderwerpen worden in de vorm van korte blogberichten beschreven. Deze blogberichten omvatten uiteenlopende onderwerpen op het gebied van arbeidsverhoudingen zoals bezoldiging, medezeggenschap, stakingsrecht, gelijke behandeling, pensioen, ontslag op staande voet, eerste twee jaar ziekte, statutair-directeur, werkgeversaansprakelijkheid (in internationale relaties), privacy, sociale zekerheidsrecht, CAO recht, bijzondere bedingen, ZZP’ers en het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Blogarbeidsrecht.nl is een initiatief van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht van Pels Rijcken. Wilt u de inhoud van Blogarbeidsrecht.nl overnemen op uw eigen website, neemt u dan contact met ons op via redactie@blogarbeidsrecht.nl. Auteursrecht voorbehouden.

Share This