Archief van: maart 2017


Bekrachtiging wetsvoorstel Wnra

Bekrachtiging wetsvoorstel Wnra

Bij brief van 7 maart 2017 laat Minister Plasterk aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren voor bekrachtiging voordraagt. Bekrachtiging is een gebruikelijke stap in een wetgevingsproces, die ervoor zorgt een wet van kracht wordt. Ook initiatiefwetsvoorstellen dienen door de regering te worden bekrachtigd. Minister Plasterk schrijft dat er voor zal worden gezorgd dat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in het Staatsblad wordt geplaatst.

Bron: Brief minister BZK betreffende de bekrachtiging van de Wnra

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Veel werknemers verkrijgen naast hun gebruikelijke uurloon een toeslag. De meest gebruikelijke toeslag is de onregelmatigheidstoeslag. Deze kan worden uitgekeerd aan werknemers die op onregelmatige tijden werkzaam zijn. Voor 2011 was het zo dat een werknemer alleen recht had op onregelmatigheidstoeslag over de uren die hij ook daadwerkelijk gewerkt had. De werknemer die op vakantie was (en dus geen onregelmatige uren werkte), had dan ook geen recht op een onregelmatigheidstoeslag. Al in 2011 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit niet in alle gevallen opgaat. Soms moet de werkgever een werknemer ook tijdens vakantie een onregelmatigheidstoeslag betalen. De vraag is wanneer dat zo is en hoe de Nederlandse rechter hier sinds 2011 mee omgaat. (meer…)

Plannen kabinet: gedeeltelijk afschaffen loonsanctie

Plannen kabinet: gedeeltelijk afschaffen loonsanctie

Een werkgever is verplicht een zieke werknemer een re-integratietraject aan te bieden. Wanneer de werkgever onvoldoende zorg besteedt aan de re-integratie van een zieke werknemer, kan het UWV de werkgever ‘bestraffen’ door hem te verplichten ook in het derde ziektejaar het loon van de werknemer door te betalen: de loonsanctie.
Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een brief aan de kamer geschreven waarin hij aankondigt dat in bepaalde gevallen geen loonsanctie meer zal worden opgelegd. In welke gevallen zal de loonsanctie niet langer gelden? (meer…)