Archief van: januari 2017


Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst ook mogelijk onder de Wwz

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst ook mogelijk onder de Wwz

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) was niet langer duidelijk of een voorwaardelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst nog tot de mogelijkheden behoorde. Bij de invoering van deze wet heeft de wetgever zich hier niet over uitgesproken. De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 in een prejudiciële procedure, waarin de kantonrechter Enschede hem om uitleg over deze kwestie heeft gevraagd, opheldering gegeven.

(meer…)